SLUŽBY

Služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

 Námi nejčastěji řešené právní záležitosti:

Občanské právo

 • sepisování a kontrola smluv (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce)
 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • poradenství ve věcech nájmu bytu, společného nájmu bytu manžely, skončení nájmu bytu
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky)
 • poradenství ve věcech rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Obchodní právo

 • korporátní právo (zakládání, změny, zrušení společností, změny v orgánech společnosti, valné hromady apod.), včetně zastupování před obchodním rejstříkem
 • příprava a připomínkování smluv
 • vyřizování sporné agendy (zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů) – zejména vymáhání pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení (příprava a podání insolvenčního návrhu, přihlášek pohledávek, obrana proti insolvenčnímu návrhu, incidenční spory apod.)

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • zastupování klientů před soudy ve sporech, které vyplývají z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a jiných pracovně právních vztahů


Objednejte si naše služby


Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

© 2022 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!